bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wybory samorządowe 2018

Marek Matlak

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Marek Matlak

Kandydat do sejmiku województwa śląskiego

Lista nr 10
Pozycja nr 7
Urodzony w 1966 roku w Bielsku-Białej.

Ukończył Liceum Ekonomiczne w Bielsku-Białej.

Studia:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - studia podyplomowe w zakresie Muzealnictwa - Wydział Historyczny.
Katolicki Uniwersytet Lubelski - Wydział Nauk Humanistycznych - mgr historii.

Od 1991 r. pracuje w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej.
Kustosz.
Zajmuje się m.in. przygotowywaniem wystaw, opracowywaniem eksponatów i wykonywaniem kwerend w zasobach muzealnych i innych placówkach naukowych, prowadzi zajęcia edukacyjne.

Współzałożyciel Oddziału Bielskiego Unii Polityki Realnej w 1991 roku.
Od 2006 członek Prawa i Sprawiedliwości.

Współorganizator Marszu Żołnierzy Wyklętych w Bielsku-Białej.

Wybrane cele programowe:

1. Rozwój gospodarczy Bielska-Białej i powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.
2. Sprawiedliwy podział budżetu Województwa Śląskiego.
3. Efektywne wykorzystanie środków unijnych.
4. Rozwój infrastruktury - rozbudowa sieci lokalnych połączeń drogowych (przekazanie większych środków na remonty dróg wojewódzkich) i remont kolejowych (wzrost liczby połączeń kolejowych Katowice - Bielsko - Biała - Żywiec - Zwardoń i przywrócenie połączenia Bielsko-Biała - Cieszyn).
5. Troska o edukację i turystykę - rozwój szkolnictwa zawodowego i wsparcie szkolnictwa wyższego, promocja Beskidu Niskiego i Żywieckiego, budowa strzelnicy dla subregionu południowego.
6. W kulturze pielęgnowanie polskiej polityki historycznej.


www.facebook.com/Marek-MATLAK-782087818520562/