bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wybory samorządowe 2018

Ewa Żak

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Ewa Żak

Kandydat do sejmiku województwa śląskiego

Lista nr 10
Pozycja nr 2
Jestem rodowitą bielszczanką, osobą bezpartyjną, pracowitą i wytrwałą.
Od 20 lat jestem związana ze służbą zdrowia. Pracuję w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej i zajmuję się rozliczaniem hospitalizacji do NFZ. Jestem związkowcem Podbeskidzkiej Solidarności, a w swoim miejscu pracy pełnię funkcję wiceprzewodniczącej Związku.

1 lutego 2016 roku zostałam radną Sejmiku Województwa Śląskiego z listy PiS.
Jako radna wojewódzka skutecznie zadbałam o interesy mieszkańców naszego
województwa. Złożyłam 27 interpelacji.

-Zapobiegłam sprzedaży Szpitala Reumatologicznego im. Jerzego Ziętka
w Ustroniu.
-Pozyskałam środki na niezbędne remonty i dwie karetki dla Szpitala
Wojewódzkiego w Bielsku Białej.
-Dzięki moim interpelacjom udało się pozyskać 2 ml. zł. na remont muru
Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej.
-Udało się uratować Bibliotekę Pedagogiczną w Bielsku Białej przed
połączeniem z WOM - em.
-Podjęłam działania zmierzające do wznowienia ruchu pociągów na linii
kolejowej nr 190 Bielsko-Biała - Cieszyn.

Moje cele i priorytety na następną kadencję:

-Będę dążyć do tego aby na przestrzeni 5 lat w zauważalny sposób zwiększyło się
bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Województwa Śląskiego.
-Będę starać się aby większe pieniądze spływały do południowej części
województwa na kontrakty i sprzęt dla szpitali i hospicjum.
-Będę zdobywać środki na naprawy i remonty dróg oraz mostów w naszym
województwie, a także na remonty zabytków.
-Będę kontynuować starania o reaktywację linii kolejowej nr 190 Bielsko-Biała - Cieszyn.
-Będę działać na rzecz aktywizacji Seniorów.
- Dla dobra ludzi w naszym województwie i regionie
będę współpracować z wszystkimi radnymi - ponad podziałami.


21 października zdecydujecie Państwo kto będzie Was
reprezentował w Sejmiku Województwa Śląskiego.
Nieobecni nie mają racji ani głosu.
Proszę o poparcie mojej kandydatury i oddanie na mnie
głosu w dniu wyborów.

Znajdziecie mnie Państwo na karcie do głosowania
Lista nr 10 miejsce 2.

Z wyrazami szacunku
Ewa Żak