praca, pszczyna, czechowice, bielsko, tychy

Wybory parlamentarne 2015

Grażyna Waliczek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Kandydat do Sejmu
Nr 17 na liście
Kandydat do Sejmu
Nr 17 na liście
-Urodzona 07.01.1961 roku w Juszczynie koło Żywca.
-Od 20 lat mieszkająca w Goczałkowicach-Zdroju, w rodzinnej miejscowości męża.
-matka trójki dorosłych córek.
-wykształcenie wyższe - Politechnika Łódzka,
-nauczyciel matematyki oraz nauk przyrodniczych.

Szanowni Mieszkańcy Ziemi Pszczyńskiej, Żywieckiej, Bielskiej i Cieszyńskiej, mam zaszczyt znajdować się na liście Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu RP.
Ubiegam się po raz pierwszy o mandat poselski. Proszę o głos na liście PiS nr. 1, miejsce 17, okręg nr.27.
Zdecydowałam się na kandydowanie, ponieważ mam już dosyć 8-letnich rządów obecnej koalicji PO-PSL. Polacy, nie dajmy się nabrać po raz trzeci. Warto zjawić się przy urnach 25 października i zagłosować na moją drużynę PiS (lista nr.1 Prawa i Sprawiedliwości).

MOJE PRIORYTETY:
TO PRIORYTETY PiS A W SZCZEGÓLNOŚCI:
-PRAWO RODZICÓW DO DECYDOWANIA O WYCHOWANIU DZIECI.
-NIE DLA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO DLA SZEŚCIOLATKÓW.
-NIE DLA NISZCZĄCYCH IDEOLOGII,UDERZAJĄCYCH W WYCHOWANIE DZIECI I RODZINĘ.
-BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE POLEK I POLAKÓW.
-OBRONA POLSKIEJ ZIEMI I POLSKICH LASÓW PRZED WYPRZEDAŻĄ.
-SKRÓCENIE WIEKU EMERYTALNEGO.
-ROZWÓJ PRZEMYSŁU I TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY.-GODNE PŁACE I EMERYTURY.

DLACZEGO WARTO NA MNIE ZAGŁOSOWAĆ ?

-POLITYKA jest dla mnie troską o dobro wspólne i wytrwałą pracą na rzecz obywateli.
-Bliskie mi są problemy OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH i BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO; jestem matką córki z zespołem Turnera.
-Razem z córką Katarzyną działamy aktywnie w środowisku pro-life, na rzecz PRAWA DO ŻYCIA.
-Dzieci to największy skarb dla rodziny i Polski. Mam niemałe doświadczenie życiowe w pokonywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci.
-Podczas pracy zawodowej w „Relanie”, angażowałam się w działalność na rzecz NSZZ „Solidarność”, byłam delegatem na zjazd krajowy oraz przewodniczącą Rady Pracowniczej. Nie brakowało mi wrażliwości społecznej i odwagi w obronie tego zakładu przed likwidacją.
-Pracowałam w gospodarstwie rolnym swoich rodziców, znam trud polskiego rolnika i wiem, co to miłość do Polskiej Ziemi.
-Na wszystkich etapach edukacji moich córek pracowałam w Radach Rodziców.
#DAMYRADĘ
www.facebook.com/waliczekgrazyna