praca, pszczyna, czechowice, bielsko, tychy

Wybory parlamentarne 2015

Marcin Kotas

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Kandydat do Sejmu
Nr 5 na liście
Lepsze Jutro - Zaczyna się Dziś
PRYWATNIE
Marcin Kotas - mam 35 lata, mieszkam w Pszczynie, wcześniej przez ponad 25 lat mieszkałem i wychowywałem się w Katowicach, ojciec dwójki dzieci, przedsiębiorca i społecznik.
ZAWODOWO
Z wykształcenia jestem pedagogiem doradcą zawodowym - absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Nauk Społeczno - Pedagogicznych TWP w Katowicach.
Jestem przedsiębiorcą od 2008 r. prowadzę własną działalność gospodarczą dlatego problemy przedsiębiorców nie są mi obce. Posiadam doświadczenie w pracy w publicznych służbach zatrudnienia przez blisko 4 lat pracowałem w urzędzie pracy w Katowicach. Prowadziłem liczne szkolenia, wykłady, prelekcje w całej Polsce - jestem dyplomowanym trenerem i wykładowcą z zakresu: komunikacji społecznej, rynku pracy, przedsiębiorczości.
W trakcie prowadzonej działalności miałem możliwość pozyskania środków unijnych na rzecz lokalnych społeczności w woj. śląskim - dzięki czemu powstało 20 nowych firm, ponad 100 nowych stanowisk pracy, zostały zakupione pomoce naukowe na rzecz 6 szkół podstawowych m. Pszczyny oraz 3 szkołach gminy Suszec, przeprowadzone zostały darmowe szkolenia językowe, komputerowe, zawodowe dla mieszkańców woj. śląskiego w tym pow. pszczyńskiego. Jestem społecznikiem udzielam się na rzecz organizacji pozarządowych, kółek rolniczych, fundacji, stowarzyszeń oraz akcji kościelnych.
Jestem fundatorem Fundacji Kuźnia Inicjatyw Społecznych - mającej na celu wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej, prowadzenia akcji edukacyjnych na rzecz dzieci oraz realizacji inicjatyw społecznych.
Prowadzenie projektów szkoleniowo-doradczych dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym dla wielu ośrodków pomocy społecznej w woj. śląskim.