praca, pszczyna, czechowice, bielsko, tychy

Wybory parlamentarne 2015

Rafał Kowalewski

Komitet Wyborczy KORWiN
Kandydat do Sejmu
Nr 10 na liście
Ma 36 lat. Pracuje jako magazynier surowców w dużej piekarni bezglutenowej. Ma żonę i trójkę dzieci. Jest nauczycielem biblijnym i dlatego aktywnie opowiada się za biblijnymi zasadami społeczno-politycznymi na których m.in. budowano w Ameryce potęgę USA a więc za wolnością osobistą i gospodarczą, niskimi i prostymi podatkami, rozdziałem gospodarki od państwa (np. prywatyzacja górnictwa), rozdziałem związków wyznaniowych, partii politycznych i kultury od państwa - niefinansowanie przez państwo kościoła i księży, partii i kampanii polityków, klubów sportowych. Uważa, że instytucje te powinny zdobywać środki finansowe od swoich zwolenników i powinna być wolna konkurencja kościołów, partii, ośrodków kultury podobnie jak muszą konkurować między sobą firmy. Twierdzi, że fundamentem społeczeństwa jest prywatna własność i dlatego zakłady pracy, szkolnictwo, służba zdrowia powinny być sprywatyzowane, aby dzięki temu były tańsze i lepiej dbały o obywateli. Te instytucje powinny być kształtowane przez wolny rynek. Uważa, że bogactwo nie jest z zasiłków i dotacji ale z pracy. Pomoc społeczna i dobroczynność powinna być oddolna wśród obywateli a nie upaństwowiona. Państwo nie ma żadnych swoich pieniędzy, więc żeby komuś dać musi komuś zabrać, a to jest kradzież. Natomiast kapitalizm w czystej postaci honoruje i promuje dobroczynność jako cnotę.

W sferze moralnej odwołuje się do wartości opartych na biblijnym fundamencie (przykazania moralne m.in. dekalog). Jest przeciwny promowaniu homoseksualizmu i ideologii gender. Działa na rzecz wolności wyboru zabiegów medycznych, jakimi są szczepienia. Działa na rzecz rozwijania i ułatwiania prowadzenia edukacji domowej przez rodziców. Opowiada się za tym, że dzieci należą do rodziców a nie do państwa. Chce likwidacji podatków dochodowych (PIT), podatków od firm (CIT) oraz podatków od darowizn i od kupna-sprzedaży (likwidacja PIT i CIT w zdecydowanym stopniu usunie bezrobocie). Wyznaje zasadę "chcącemu nie dzieje się krzywda" - państwo nie powinno prowadzić polityki represyjnej wobec uczciwych obywateli ani nakazywać co kto ma jeść, pić, palić, robić, jak się leczyć itp. Każdy sam powinien decydować o swoim życiu. Uważa, że trzeba uwolnić Polskę od ucisku biurokratów, urzędników i polityków.