praca, pszczyna, czechowice, bielsko, tychy

Wybory parlamentarne 2015

Danuta Kożusznik

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Kandydat do Sejmu
Nr 2 na liście
Radna Sejmiku Województwa Śląskiego
Lat 41, zamieszkała w Cieszynie. Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach wydziału Informatyki. Nauczycielka w Zespole Szkół im. Szybińskiego w Cieszynie. Prezes Zarządu Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej oraz delegat Śląskiej Izby Rolniczej. Członek OSP. Działa w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz Stowarzyszeniu „Wszechnica”.