praca, pszczyna, czechowice, bielsko, tychy

Wybory parlamentarne 2015

Konrad Łabudek

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Kandydat do Sejmu
Nr 10 na liście
Przyjazna polityka prorodzinna

Kiedy na świat przyszła moja córeczka Ania, na wiele kwestii zacząłem patrzeć z innej perspektywy. Bycie rodzicem w Polsce wciąż wymaga wiele trudu i poświeceń. Jako poseł, a przede wszystkim świeżo upieczony ojciec, zrobię̨ wszystko żeby poprawić́ warunki życia rodzin, szczególnie tych wielodzietnych. Młodzi ludzie nie będą̨ musieli wyjeżdżać́ za granicę by zdecydować́ się̨ na założenie rodziny. Ich dom powinien być́ tutaj, w Polsce.

Rozsądne prawo

Na co dzień pracuję jako prawnik korporacyjny dla spółek prowadzących działalność w branżach reglamentowanych. Z mojego doświadczenia wynika, że polskie prawo bardzo często utrudnia firmom efektywne działanie, a niejasności są interpretowane przez urzędników na niekorzyść przedsiębiorców. Uważam, że należy wprowadzić ułatwienia i stworzyć proste, przyjazne dla biznesu prawo. Udogodnienia, w tym te podatkowe, powinny być adresowane przede wszystkim do małych i średnich firm.

Praca dla regionu

Doświadczenie menedżerskie zdobywałem miedzy innymi w Przedsiębiorstwie Górniczym „SILESIA” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach. Jako członek Zarządu i dyrektor Biura Prawnego, brałem aktywny udział w przekształcaniu i transformacji tej zatrudniającej ponad 1600 osób kopalni. Dzięki osiągniętemu ze stroną społeczną kompromisowi, udało nam się stworzyć najnowocześniejszy układ zbiorowy pracy w polskim górnictwie węgla kamiennego, promujący efektywność́ i uwzgledniający specyfikę̨ zawodu górnika. Dziś́ kopalnia „SILESIA” uchodzi za wzór nowoczesnego zarządzania i minimalizowania kosztów produkcji.

Tak dla natury

Wędrówki po górach są̨ jedną z moich pasji. Piękne widoki, bliskie spotkania z przyrodą i cisza pomagają̨ mi nabrać́ dystansu do codziennych spraw. Natura to nasze wspólne dobro, o które powinniśmy dbać́ na każdym kroku, tak aby kolejne pokolenia mogły dalej cieszyć́ się̨ jej pięknem i mądrością̨.

Edukacja i nauka

Ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie kształcę̨ się̨ na Uniwersytecie Śląskim i na Uniwersytecie w Ostrawie, gdzie doktoryzuję się̨ z zakresu prawa oraz ochrony środowiska. Dzięki zdobytemu doświadczeniu jestem zapraszany na ciekawe konferencję naukowe bądź́ spotkania ze studentami. W polityce także przyszedł już czas na młodych i kompetentnych!

Zapraszam do odwiedzenia mojej witryny na facebooku:
www.facebook.com/konradlabudek

Jako że kontakt z moimi wyborcami jest dla mnie priorytetem, z chęcią odpowiem na wszystkie przesłane do mnie pytania i sugestie.