praca, pszczyna, czechowice, bielsko, tychy

Wybory parlamentarne 2015

Małgorzata Pępek

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Kandydat do Sejmu
Nr 3 na liście
Poseł na Sejm RP Małgorzata Pępek - w trakcie mijającej kadencji Sejmu była członkiem trzech komisji sejmowych - samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, rolnictwa i rozwoju wsi oraz polityki senioralnej. Pracowała i pracuje w pięciu podkomisjach rolnictwa i rozwoju wsi oraz trzech podkomisjach stałych samorządu terytorialnego i 20 podkomisjach nadzwyczajnych. Działa w sześciu zespołach parlamentarnych: to m.in. Parlamentarna Grupa Kobiet, Parlamentarny Zespół Strażaków. Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk oraz Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa. Działa też w czterech grupach bilateralnych.
Posiada wyższe wykształcenie administracyjne, ukończyła też studia podyplomowe Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na kierunku „Zarządzanie w Polskiej Administracji Publicznej a Wspólna Europejska Przestrzeń Administracyjna”. Z początkiem lat 90-tych jej kariera zawodowa została powiązana z działalnością społeczną i samorządową. Przez kilka kadencji była radną Rady Gminy Ślemień oraz członkiem Zarządu Gminy. Przez trzy kolejne kadencje od 2002 roku była wójtem gminy, a od listopada 2011 roku Posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.
Jest członkiem Prezydium Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Żywieckiego i Prezesem Zarządu Gminnego OSP w Ślemieniu.
Oprócz wystąpień i interpelacji poselskich w Sejmie (w sumie blisko 300) pracowała nad szeregiem ustaw i zmian w przepisach obowiązujących. Siedmiokrotnie występowała w roli posła sprawozdawcy, jest sygnatariuszem 96. poselskich projektów ustaw oraz współautorką zmian w ustawach. Wiele z nich przeszło wszystkie etapy trybu ustawodawczego i weszło w życie. Jej największym sukcesem pracy dla regionu jest pozytywny dla mieszkańców finał jej starań o dokończenie drogi ekspresowej S69 Bielsko-Granica Państwa. Na odcinku Bielsko-Żywiec odbywa się już ruch pojazdów, a brakujący odcinek zwany obejściem Węgierskiej Górki, został wpisany do wykonania w ramach Krajowego Programu Budowy Dróg i będzie zrealizowany w najbliższych latach. W nowej kadencji zamierza działać na rzecz transportu kolejowego ludności i rewitalizacji linii 190 Bielsko -Cieszyn oraz 97 Żywiec - Sucha Beskidzka. Będzie też starać się o ułatwienia dla inwestycji turystycznych - narciarskich, rowerowych, wyczekiwane oczyszczenie Jeziora Żywieckiego, bezpłatne leki dla seniorów oraz kontrakty pracownicze zamiast tzw. „śmieciówek”.
Więcej na : www.malgorzatapepek.eu oraz profil facebook.com/malgorzata.pepek