praca, pszczyna, czechowice, bielsko, tychy

Wybory parlamentarne 2015

Katarzyna Wierzbinka

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Kandydat do Sejmu
Nr 14 na liście
Powiatowy Lekarz Weterynarii
Lat 37, mieszkanka Bielska-Białej. Wykształcenie wyższe - lekarz weterynarii - studia ukończone na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Doświadczony pracownik administracji publicznej. Specjalista w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia oraz w dziedzinie epizootiologii i administracji weterynaryjnej. Członek Śląskiej i Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
.