praca, pszczyna, czechowice, bielsko, tychy

Wybory parlamentarne 2015

Andrzej Kamiński

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Kandydat do Senatu
Lat 56. Żonaty. Mieszka w Dankowicach. Absolwent AGH w Krakowie. Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach. Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego III , IV i V kadencji. Obecnie Przewodniczący Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Wiceprzewodniczący Sejmiku IV kadencji. Pracuje w Komisjach: Edukacji, Nauki i Kultury oraz Rolnictwa i Terenów Wiejskich.
Członek Rad Społecznych i Programowych: Wojewódzkiego Szpitala, Regionalnego Ośrodka Kultury, Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.
Przez wiele lat pracował jako nauczyciel, a w latach 1991-1998 wizytator szkół zawodowych w Kuratorium Oświaty w Katowicach (Delegatura Pszczyna).
Radny Powiatu Bielskiego I i II kadencji.