praca, pszczyna, czechowice, bielsko, tychy

Wybory parlamentarne 2015

Adam Zoń

Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Kandydat do Sejmu
Nr 4 na liście
„Człowiek jest tyle wart na ile może pomóc drugiemu człowiekowi"

Jestem popierany przez Żywiecki Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Mieszkaniec Żywca, lat 59, żonaty, troje dzieci,
Radny III- ech kadencji w Radzie Powiatu Żywieckiego -
1998 - 2002 - Przewodniczący Komisji Oświaty
2002 - 2006 - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
2006 - 2008 - Przewodniczący Komisji Oświaty
Radny VI- tej kadencji w Radzie Miasta Żywca
2010-2014 - członek Komisji Oświaty
Wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Prawa ASW oraz Wydziału Pedagogiki
i Psychologii U.Ś. Członek PZŁ
Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Żywcu.

Mój program:
walka z nierównościami społecznymi,
obniżenie podatków dla osób o niskich dochodach w tym emerytów i rencistów,
wprowadzenie możliwości przechodzenia na emeryturę po czterdziestu latach pracy,
darmowe leki dla najuboższych emerytów i rencistów
powszechne prawo do bezpłatnej edukacji i opieki zdrowotnej z racji posiadania polskiego obywatelstwa,
wprowadzenie bezpłatnej opieki w przedszkolach i żłobkach,
uruchomienie bezpłatnych stołówek,
przywrócenie gabinetów lekarskich i dentystycznych w szkołach publicznych,
likwidacja umów śmieciowych oraz bezpłatnych staży,
pełna jawność płac urzędów publicznych
szybszy wzrost wynagrodzeń w tym płacy minimalnej do poziomu 50% średniej krajowej
Adam Zoń

Poparcia Adamowi Zoń udzielają Władysław Bułka Poseł na Sejm RP II-giej i III- ciej kadencji oraz Senator V-tej kadencji i Kazimierz Zarzycki Poseł na Sejm RP IV-tej kadencji.