praca, pszczyna, czechowice, bielsko, tychy

Wybory parlamentarne 2015

Czesław Gluza

Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Kandydat do Sejmu
Nr 3 na liście
Jestem Posłem na Sejm VII kadencji, Członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Zdrowia a obecnie również Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Zainteresowany głównie problematyką tzw. Polski lokalnej, problemów ludzi żyjących poza dominującymi wielkimi miastami. Od zawsze zgodnie z radą Wojciecha Młynarskiego - staram się „robić swoje”. W 1981 roku, jako absolwent Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zacząłem pracę w Pracowni Badań Społeczno-Zawodowych Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność wiedząc, że Polsce potrzebna jest zmiana.
Od początku lat 90. jestem związany z samorządem terytorialnym. Zaczynałem jako pracownik samorządowy w Ustroniu, a następnie zostałem dwukrotnie wybrany na funkcję Starosty Cieszyńskiego.

W czasie mojego starostowania, dzięki pozyskanym środkom finansowym udało się przeprowadzić wiele inwestycji m.in. drogowych, termomodernizacyjnych i remontowych, a co dla mnie szczególnie ważne dokończyć budowę szpitala i wyposażyć go w specjalistyczny sprzęt medyczny najwyższej klasy.
Wszystko to nie byłoby możliwe bez grona znakomitych współpracowników, a w przypadku szpitala zaangażowaniu lekarzy, całego personelu medycznego, pracowników administracyjno-technicznych i ówczesnej dyrekcji szpitala.

Z ogromną satysfakcją z rąk kapituły Plebiscytu „Euro Gmina Euro Partner 2009/2010” otrzymałem w 2011 roku tytuł Starosty Roku województwa śląskiego. Traktuję to jako wyróżnienie dla mojej działalności publicznej, ale przede wszystkim jako docenienie pracy i energii wszystkich mieszkańców Śląska Cieszyńskiego i Podbeskidzia.
Od dziesięcioleci działam w środowisku Ochotniczych Straży Pożarnych, aktualnie jestem Wiceprezesem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Cieszynie i Członkiem Zarządu Wojewódzkiego. Przez wiele lat byłem związany ze środowiskiem sportowym głównie z narciarstwem klasycznym, a także środowiskiem piłkarskim.
Jestem członkiem Rady Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego.
Przez lata pełniłem funkcję Przewodniczących Rad Społecznych Szpitala Śląskiego w Cieszynie oraz Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego oraz byłem Członkiem Rady Społecznej Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu.

Odchodząc do sejmu po ponad 20 latach pracy w samorządzie i znając dobrze z różnej perspektywy problemy dotykające nasz kraj miałem na względzie przede wszystkim zadbanie o sprawy ludzi mieszkających w mniejszych miastach i miejscowościach tak, aby mogli się czuć równoprawnymi obywatelami wspólnej ojczyzny.
Mój wybór w 1990 roku samorządu jako domeny mojej działalności był wyborem świadomym, bo wiedziałem że na tym polu rozegra się przede wszystkim walka o przyszłość „naszych małych ojczyzn” i całego państwa.
W życiu prywatnym jestem szczęśliwym ojcem pięknej córki i dziadkiem jeszcze piękniejszej wnusi.