praca, pszczyna, czechowice, bielsko, tychy

Wybory parlamentarne 2015

Maciej Kromczyk

Komitet Wyborczy Partia Razem
Kandydat do Sejmu
Nr 9 na liście
Urodził się w roku 1990 w Cieszynie. Kończy V roku studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się szeroko pojętym prawem cywilnym (szczególnie zobowiązaniami - prawem kontraktowym umów) oraz prawem autorskim, a także prawem spółek i prawem bankowym. Do tej pory nie należał do żadnej partii politycznej ani młodzieżówki partyjnej.
Sprawy, którymi chciałby się zająć, to: kwestia mieszkaniowa, podniesienie kwoty wolnej od podatku do dwunastokrotności minimum socjalnego, wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia godzinowego dla stażystów, uregulowanie instytucji wolontariatu, podniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z zasiłków rodzinnych, tak aby nie mogło być ono niższe od minimum egzystencji