praca, pszczyna, czechowice, bielsko, tychy

Wybory parlamentarne 2015

Marian Brandys

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Kandydat do Sejmu
Nr 8 na liście
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Pszczynie

Radny Rady Gminy Miedźna, gdzie jest przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz członkiem Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Absolwent Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie na kierunku Geodezja i Kartografia, o specjalności Geodezja Rolna i Wycena Nieruchomości. Lat 43, mieszka w Miedźnej.