praca, pszczyna, czechowice, bielsko, tychy

Wybory parlamentarne 2015

Dariusz Fodczuk

Komitet Wyborczy Partia Razem
Kandydat do Sejmu
Nr 5 na liście
Urodził się w 1966 roku w Piszu. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.. Od wielu lat związany z Bielskiem-Białą. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów performance w Polsce.
O sobie mówi: - Mam bogate doświadczenia zawodowe z różnych sfer. Oprócz pracy na polu sztuk wizualnych prowadziłem też własną firmę, w międzynarodowej firmie przeszedłem wszystkie szczeble, aż do wiceprezesa firmy. Pracowałem w teatrze, grałem na scenie, projektowałem scenografie, organizowałem festiwale sztuki, wystawy itp. Najbliższy jest mi jednak obszar edukacji i kultury. Miałem okazję pracować na wielu uczelniach, w szkołach, galeriach, muzeach i centrach sztuki w Polsce i na świecie. Poznałem z bliska różne podejścia i metody pracy. Jestem w Razem, między innymi po to, by dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z tego zakresu. Chciałbym działać w tych obszarach sektora publicznego, tak aby poprawić skuteczność systemu oświaty w przygotowaniu człowieka do dorosłego samodzielnego życia, w którym będzie mógł właściwie korzystać ze swej wiedzy i rozpoznawać i rozwijać swoje umiejętności i talenty.
Wśród członków partii jest wielu ludzi związanych z kulturą i sztuką. Jesteśmy gotowi do takiego zarządzania kulturą, aby poprzez nią budować poczucie wspólnoty i własnej wartości, by była spoiwem i motorem życia społecznego, platformą wymiany, różnorodną i atrakcyjną dla wszystkich obywateli. Czuję się jednym z nich, czuję się do tego gotów.